Rüyada Abdest Alıp Ne Anlama Gelir?

Rüyada Abdest Almanın Manası : İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulmaktadır. Rüyada abdest almak, sevince, hayra, zor müşküllerin halline delalet eder. Rüyayı görenin mutluluk duyacağı haberler alması yahut böyle şeyler yaşanması demektir.

Dertlerin şifa bulması, sorunlara çözüm anlamına gelirken kişinin kaybettiği şeyi bulması şeklinde de yorumlanır. Rüyada tekrar abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmettir. Hastanın abdest alması şifa bulacağına, soğuk bir yerde abdest almak kaybettiği şeyi bulması anlamındadır.

RÜYADA ABDEST ALMAK

RÜYADA ABDEST ALMAK

Rüyada abdest alıp namaz kılmak keder ve üzüntüden kurtulmaya delalet eder. Rüyada abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarı ve hataları temizleyen ibadetlerdir. Temizlik de imandandır bu yüzden abdest almak ferahlamaktır. Kişi hastaysa şifa bulur, günahkârsa tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete tabir edilir.

 

Bir kimse rüyada abdest alıp namaz kıldığını görse, keder ve üzüntü ve gamdan kurtulacağına delalet etmektedir. Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alamettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kutsiyettir. Allah (CC.)’in hıfz ve emanında bulunmasına işaret eder, üzüntü ve kederden kurtulmasına delalettir. Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder.

Bazen rüyada abdest alan birini görmek, Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada süt veya bal ile abdest almak, din hususunda selâmete delâlet eder. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan imana delâlet eder.

 

İmam Nablusi’nin rüyada abdest almak yorumu

Nablusî demiştir ki:- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder.” İmam Nablusî buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder.

Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve gamdan kurtulur.

Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tabir edilmektedir.

 

Rüyada Abdest Almaya Çalışmak

Rüyada temiz su ile abdest almaya çalışmak amacına kavuşmaktır. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende Abdest alan çalınan eşyasını bulur.

Rüyada abdest bozulması: Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

 

Bir kimse üst üste abdest aldığını görse “Abdest üzerine abdest Almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder. Rüyada abdest almak Allah (CC) tarafından nail olunacağı himayeye isaret eder. Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

 

Rüyada abdest aldığını görmek ne demek?

Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer sıvılarla abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder. Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allah (CC.) onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allah (CC) onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allah (CC) ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder.

Rüyada abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.

Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi şifa bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkar bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Allah’ın affına mazhar olacağını gösterir.

Rüyada abdest almak için su bulmamak!

Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına; rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Allah’a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder.

Rüyada abdest suyundan içmek

Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifa bulmaya ve korkudan emin olmaya alamettir.

 

İslami rüya tabirlerinde Rüyada abdest almak nedir?

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada abdest alırken bir kimsenin sizi seyretmesi; sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine yorumlanmaktadır.

Allame Meclisî: Abdest aldığınızı görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza yorumlanmaktadır. Hacetinizin minnetsizce reva olacağına tabir edilmektedir.

Müellif: Temiz ve berrak suyla abdest almak; murada ermektir. Kirli pis suyla suyla abdest almak; bunun aksine yorulmaktadır.

Kirmanî: Berrak suyla abdest almak; üzgün biri için sevinmeye, korku içinde olan için güvende kalmaya; borcu olan için borcunu ödemeye ve hasta biri için iyileşmeye işarettir.

Cabir Mağribî: Rüyada namaz için abdest aldığınızı, sonra da abdestin bozulmasını görmek; yapacağınız bir işte başarısız kalmamak için iyi bir mücadele vermeniz gerektiğine işarettir.

İbrahim el-Eş’as: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; korku ve üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder.

Rüyada abdest almak veya abdest aldığını görmek genellikle hayra yorulur. Rüyanızda abdest aldığınızı gördüyseniz güzel ahlaka, iyi niyete ve hayırlı işler yapacağınıza yorulur. Rüyanızda abdest aldığınızı gördüyseniz, zorluklardan kurtulacağınıza, feraha ereceğinize işarettir.

Rüyanızda abdestinizi usulüne göre ve tamamen aldıysanız, güzelliğe ve Allah’ın inayetine kavuşacağınızın işaretidir.

Günlük hayatta dinin vecibelerini yerine getirmiyorsanız, Allah yolundan uzaklaşmışsanız, bu rüyayı görmekle tövbekâr olacağınıza delalettir.

İleri gelen birilerinin yanında çalışıyorsanız, ihtiyaçlarınızın karşılanacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyanızda cünüp haldeyken abdest aldığınızı görürseniz çok zor bir işe girişeceksiniz demektir. Eğer sudan başka şeylerle abdest aldığınızı görürseniz, borçlanacağınıza delalet eder. Yatağınızda, yattığınız yerde abdest aldığınızı gördüyseniz, eşinizden veya sevdiklerinizden ayrılacağınıza işaret eder. Oturduğunuz odada abdest aldığınızı gördüyseniz, o odanın size kısmet olmayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Rüyanızda sizin değil de bir arkadaşınızın başınız üzerinde abdest aldığını görebilirsiniz. Buna göre o arkadaşınızdan size bir zarar geleceğine delalettir. Eğer siz, arkadaşınızın üzerinde abdest alıyorsanız, o arkadaşınızdan size yarar gelecektir.

 

Rüyada Tuvalette Abdest Almak

Rüyada tuvalette abdest almak sıkıntıların ve sorunların sevilen kişilerden gelecek destekler sayesinde çözüm bulacağına, ruhen çok büyük bir gelişme yaşayacağına, aile bireylerinden birinin sorununu çözeceğine, eski bir hastalığın nüksedeceğine, yapılan çalışmaların değersiz görüleceğine, hayatının düzene gireceğine işaret eder.

 

Rüyada Hasta Birinin Abdest Alması

Hasta bir kişinin abdest aldığını görmek, rüya sahibinin kendi eşiyle ilgili biraz sorunlar yaşayacağına ve sorunlar büyüme eğilimindeyse karısını ya da kocasını boşayacağına işaret eder. Bu boşanma her ne kadar kötü gibi görünse de rüyayı gören kişinin işlerinin açılmasını ve bu durumda istifade etmesini sağlar.

 

Rüyada Susuz Abdest Almak

Rüyada susuz abdest almak kişinin şifaya kavuşacağına, sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek için hayırlı yollar keşfedeceğine, hiç beklemediği sıkıntılar yaşayacağına, amaçlarına ulaşmaya, sevdiği kişiler ile elbirliği yaparak daha büyük kazançlar elde edeceğine, tüm saf duyguları ve iyi niyetiyle onu yanında barındıracağına işaret eder.

 

Abdest Etimolojisi

“Abdest” sözcüğü Türkçeye Selçuklu Hanedanı zamanında Farsça’dan geçmiştir. Anlamı “su tutmak”tır. âb (su) ve dest (el) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.[2] İran ve bazı diğer Müslüman ülkeler ile İngilizce konuşan ülkelerde abdest yerine “vudu” kelimesi kullanılır. Abdest Kur’an’ da gasil veya gusül (Arapça: غسل) olarak geçer. Bu sözcük, Arapça’da “bir sıvıyı bir nesne üzerinden akıtmak, koku sürünmek” anlamlarına gelir. Bazı hadisçiler ve fıkıhçılar vudû (Arapça: وضوء) kelimesini abdest anlamında kullanmakta ve gusül kelimesini boy abdesti için kullanmaktadırlar. Kur’an’da boy abdesti için ıttıhar (Arapça: اطهار) yani taharlanma (temizlik) sözcüğü kullanılmaktadır.

 

Teyemmüm Abdesti

Fakihlere (fıkıh alimi) göre namaz kılmak için abdest yerine bazı durumlarda teyemmüm (Arapça: تيمم) yapılabilir. Ayrıca teyemmüm, hastalık, yolculuk, su bulmama/suyun olmaması veya suya erişilememesi gibi durumlarda boy abdesti yerine de yapılır. Kur’an’da teyemmüm yapmak için türâb تراب (toprak) sözcüğü kullanılmaz, bunun yerine said صعيد sözcüğü kullanılır ki bu sözcük “toz, toprak, taş vs.” anlamına gelmektedir. Kullanıma uygun su bulunduğu zaman bozulmaktadır.