Rüyada Abdest Bozmak Ne Anlama Gelir?

 

Rüyada Abdest Bozmanın Manası : Beladan, sıkıntıdan, kederden kurtulmaya delâlet eder. Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, üzüntülerin gideceğine alâmettir. Zengin ise malının zekâtını verir. Bir kimse rüyada kendisinden kuru bir şey çıkmakla abdestinin bozulduğunu görse, sıhhat ve afiyeti için malını harcayacağına delâlet eder.. Kişinin rüyada abdest yaptığı yeri bilmemesi, malını boş yere harcamakla tabir olunur. Yine bir yere abdest edip üzerini toprakla örttüğünü görmek, bir malı bir yere gizlemeğe
delâlet eder.

Küçük Abdest Bozmak Ne Anlama Gelir?

Bir kimse, rüyasında küçük abdest bozdu­ğunu görse, bu rüya onun sıkıntılardan üzüntü ve kederlerden kurtulacağına işaretle tabir olunur. Rüyasında büyük abdest bozduğunu görmek, borçtan ve hasta ise, hastalıktan kurtulacağına işarettir.

Büyük Abdest Bozmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada büyük abdest bozduğunu görmek, malın elden gitmesine delâlet eder. Rüyada bir tuvalet ve abdesthane gibi bir yerde büyük abdestini bozduğunu görmek, infaka işârettir. Yine rüyada büyük abdest bozduğunu görmek, gam ve kederden kur­tulmaya işârettir. Rüyada büyük abdest bozduğunu görmek, malı varsa zekâtını vereceğine de işârettir. Rüyada kuru necaset çıkardığını görmek, afiyeti için bir kısım malını harcayacağına delâlet eder. Rüyada abdestini sulu çıkardığını görmek, bütün malın telef olacağına işârettir.

RÜYADA ABDEST BOZMAK

RÜYADA ABDEST BOZMAK

Rüyada necaset veya gübre üzerine otur­duğunu görmek, akrabadan yahut mirastan ele geçecek haram mala delâlet eder. Rüyada küçük abdest bozmak, yoksul için zenginliğe; esir için âzâd olmaya; yolcu için memleketine dönmeye işâret eder. Rüyada küçük abdest bozmak, üzüntüsünün gitmesi­ne; mal sahibi ise malının zekatını vermesine de işâret eder. Rüyada uygun biryereyahut tuvalete bevletmek, sıkıntıdan kurtulmaya işâret eder. Rüyada insanların görebileceği herhangi biryere bevletmek, kişjyi sıkıntıya sokacak bir şey yapmaya işâret eder. Rüyada sidiğin bir kısmını işeyip bir kısmı­nı tutmak, mevcut sıkıntının gitmesiyle birlikte malının bir kısmını kaybetmeye işâret eder. Bilinmeyen bir yerde küçük abdest boz­mak, meçhul bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada sidiği sıkışıp da su dökecek yer bulamamak, bir şey gizlemek istediği halde uygun bir yer bulamamaya yorumlanır. Rüyada bevlini kolaylıkla yaptığını görmek, rızkın kolay teminine işârettir. Rüyada zorlana­rak işediğini görmek, geçim hususunda zor­luklarla karşılaşmaya yorumlanır. Rüyada gömleğine bevlettiğini görmek, evli için çocuğa; bekâr için evlenmeye işâret eder. Rüyada leğen, testi, şişe ve benzeri kap­lar içine yahut bir kuyuya işemek, bir kadınla , nikahlanmaya yorumlanır.
Rüyada büyük abdest ihtiyacını gidermek, mal ileyorulur. Rüyada tuvalette büyük abdest bozmak, malını sarf etmeye yorulur. Herhangi bir kap yahut elbise üzerine bü­yük abdest bozmak, kadın yüzünden sıkıntıya düşmeye işârettir. Rüyada dere kenarı yahut vadide büyük abdest bozmak, haksız yere töhmet altında tutulmaya işârettir. Rüyada bir yere necaset yapıp üzerini top­rakla örtmek, malını defnetmeye işârettir. Rüya­da yatağına büyük abdestini yapmak, uzun sü­recek bir hastalığa yakalanmaya delâlet eder.