Rüyada Abese Suresini Okumak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Abese Suresi Okumanın Manası : ABESE; Bir kimsenin rüyada Sûre-i Abese’yi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, sadaka ve zekâtı çok vermeye ve doğu tarafına yolculuğa delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: O kişi insanları hakir görüp gurur ve kibre kapılır. Abese suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kimse, kendisi herkesi hakir görerek gururlanır, büyüklük gösterir, fakirlere ve düşkünlere karşı hayrı dokunur ise de, bu hali onları incitir.

Cafer-i Sâdık demiştir ki: Fakir ve fukaraya karşı hayır ve hasenatı olursa da, bütün bunları riya ile yapar ve başa kakar demektedir.

 

Abese suresini okumanın veya suresi görmek sadaka ve zekat anlamlarına gelir. Rüyada abese suresi okumak çok sadaka vermeye yorumlanır. Ondan bir parçayı okumak çok zekat ve sadaka vermeye yorumlanır. Rüyada abese süresini okuduğunu görmek doğu tarafına yolculuğa da işarettir.

İslami rüya tabirlerine göre ise Abese suresi şu şekilde tabir edilmektedir:

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Abese suresini okumak; zayıflara ve düşkünlere iyilikte bulunacağınıza yorumlanır. İbn-i Sîrîn: Rüyada abese suresi görmek: Kibirleneceğinize ve yüzünüzü insanlara karşı ekşiteceğinize işaret eder. Kirmanî: Abese suresi okumak çokça oruç tutacağınıza işarettir.

 

RÜYADA ABESE SURESİNİ OKUMAK

RÜYADA ABESE SURESİNİ OKUMAK

Eğer rüyanızda bu suresi okuduysanız veya dinlediyseniz asık suratlı, herkes tarafından dışlanan, tiksinti ile karşılanabilirsiniz. Bu rüyanın yorumu pek de iyi değildir. Her şeyden tiksinen, herkese karşı kötü davranan ve çevresi tarafından sevilmeyen biri olur.

__________

Abese Suresi, Kur’an’ın 80. suresidir. 42 ayetten oluşmaktadır. Tamamıyla Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. İsmini birinci âyetindeki yüzünü ekşitti anlamına gelen “abese” kelimesinden almıştır. Kendisinden önce Nazi’at Suresi, kendisinden sonra Tekvir Suresi yer alır.

Abese Suresi (Arapça: سورة عبس, Sūra-tul Abese), Kur’an’ın 80. suresidir. 42 ayetten oluşmaktadır. Tamamıyla Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. İsmini birinci âyetindeki yüzünü (buruşturdu) ekşitti anlamına gelen “abese” kelimesinden almıştır. Kendisinden önce Nazi’at Suresi, kendisinden sonra Tekvir Suresi yer alır. İslâm kaynaklarında yer aldığına göre İslâm Peygamberi, Mekke’nin ileri gelenlerine dinî davette bulunduğu oldukça hassas bir zamanda Mekke’nin fakir halkından ve âmâ olan Abdullah bin Mektum yanına gelerek kendisine Kur’an’dan bir şeyler anlatmasını istemiş. Peygamber de böyle hassas bir zamanda kendisinin rahatsız edilmesinden dolayı kızmış ve bu şahsa yüzünü ekşiterek sırtını dönmüş. Bu davranışı Allah tarafından hoş karşılanmamış, bu surenin başında yer alan ayetlerle şiddetli bir şekilde uyarılmıştı. Hatta Peygamber, Abdullah bin Mektum’u gördüğü zaman gel, Allah’ın kendisi sebebiyle beni azarladığı adam dermiş. Söz konusu surenin inişine dair hadisi peygamberin eşlerinden Âişe anlatmış, Urve nakletmiştir.